Спецкурс покликаний забезпечити професійного зростання педагогічних працівників – вчителів української літератури.

Метою курсу є удосконалення науково-методичних умов для творчої діяльності, використовуючи набуті цінності, знання, вміння, навички  і досвід  у  межах  різних  ситуацій фахової літературознавчої підготовки,  посилення  практичної спрямованості за умови збереження фундаментальності професійної підготовки.

Особливістю курсу є те, що його програма зорієнтована на вдосконалення здобутих знань і вмінь, їх конструювання і використання для  виконання  інших  завдань  літературознавчого  характеру  в  нових  навчальних ситуаціях, зокрема у керівництві учнівською науковою роботою; реалізує потребу в професійному самовдосконаленні.